Utbildningar


Vi anordnar såväl längre grupputbildningar som kortare individuell träning beroende på behov och situation. Seminarier och 2-dagarsutbildningar är också populära koncept. Alla våra utbildningar grundar sig alltid på en ingående analys tillsammans med kunden för att komma fram till vilket behov som föreligger. Därefter ger vi förslag på vilket format och vilken inriktning utbildningen ska ha. Alla kurser genomförs som uppdragsutbildning, dvs vi skräddarsyr och genomför varje enskilt projekt som därigenom blir unikt för respektive kund. Vi är speciellt stolta över vår stora och långa erfarenhet som leverantör av utbildningar inom språk, vilket också är det ämnesområde där vi har flest kurser med fast grundinnehåll. Givetvis anpassas detta innehåll sedan för varje enskild kund enligt önskemål. Vi är självklart inte främmande för att ta uppdrag inom andra ämnesområden än de nedan presenterade, men talar också om då det är något vi inser att vi inte kan leverera utifrån våra kvalitetskrav.
Återkopplingen till våra kunder är mycket viktig för oss. Därför sker utvärdering minst en gång per genomförd kurs.

Vi berättar naturligtvis gärna mer om respektive ämnesområde och kurs. Kontakta oss så återkommer vi till er!