Coachande ledarskap
  Personlig coaching

Coachande ledarskap


Coaching innebär att hjälpa andra att prestera bättre.

Hur mycket skulle det vara värt för dig om du och din organisation utbildade dig i att coacha människor så att de presterar över sin nuvarande förmåga?

Förmågor som du kan lära dig plocka fram och som kan få er att kommunicera med färre missförstånd, fokusera på tydliga mål, övervinna problem, bli än mer effektiva och framgångsrika.

Genom att utveckla ditt coachande förhållningssätt ökar du möjligheten att
hjälpa dig själv och dina medarbetare att utvecklas och hitta sin unika
potential och sina resurser för att:

*  Kommunicera bättre
*  Se nya möjligheter
*  Bli mer motiverade
*  Stressa mindre
*  Må bättre

Under tre (2+1) dagar går vi igenom coachingens grunder och prövar hur du
kan använda olika verktyg och nå bättre resultat i arbetet, ledarrollen och
livet i övrigt.

Utbildningen genomförs lämpligast under flera tillfällen vilket ger
möjlighet att applicera och träna mellan gångerna.