Coachande ledarskap
  Personlig coaching

Personlig coaching


Kravet på förändring och utveckling är stort i dag. Om din arbetsplats
förändras kanske du som individ också börjar fundera på dina egna mål och
vad du vill ha ut av livet. Att få stöd av en personlig coach är ett sätt
att utvecklas.

Många chefer väljer att ha en egen coach som samtalspartner för att fritt
kunna resonera om utmaningar i arbetet. Du får stöd att definiera dina mål
och hjälp på vägen att nå dem. Syftet är att du ska uppnå tillfredsställande resultat.

Styrkan med coaching är att den skräddarsys efter varje persons behov. Det
är du som blir coachad som väljer vad du vill prata om och vilka mål som du
vill fokusera på. Din coach lyssnar och hjälper dig vidare genom iakttagelser,
klargörande frågor och utmaningar.

Coachingen genomförs vid personliga möten två eller fler gånger i månaden.
Vi kommer tillsammans överens om mötesform och frekvens.