Ekonomi


En kurs i företagsekonomi utformad för er som inte jobbar dagligen med ekonomiska begrepp. Denna kurs ger medarbetarna en introduktion i vad som händer inom företaget då olika ekonomiska förlopp sker t ex genom att titta på kopplingen mellan resultat och balansräkning och vad siffrorna egentligen säger om företaget.
Förutom kunskaperna medför detta att man också höjer medvetenheten inom företaget om var stora kostnadsbesparingar kan göras, något alla tjänar på i längden.
Naturligtvis skräddarsys utbildningen utifrån just ert företags ekonomiska struktur. Frekventa ord och uttryck ur er vokabulär tas med i övningsexemplen.

Kursen kan ges antingen i seminarieform eller i ett längre format där gruppövningar och djupare analyser genomförs.