Microsoft Office
grundutbildning
Microsoft Office
integration
 Microsoft CRM
Microsoft SharePoint 

IT - Microsoft SharePoint


Samarbetsverktyget SharePoint har fullkomligt exploderat i popularitet. ”Collaboration” har blivit ordet på allas läppar.

SharePoint är dagens metod att på ett effektivt sätt både ta del av och dela med sig av organisationens information. På ett enkelt vis och med hög säkerhet kan du oavsett geografiskt läge samarbeta effektivt inom er organisation.

Kursen innehåller bl a följande moment;
-Effektivisering av ert samarbete med SharePoint och Office.
-Business Intelligence med SharePoint och Office.
-Förenkla vardagen med arbetsflöden i Windows Workflow Foundation, en integrerad del av SharePoint.

Naturligtvis skräddarsys utbildningen utifrån just ert företags förutsättningar och arbetssätt.
Frekventa ord och uttryck ur er vokabulär tas med i övningsexemplen.

Kursen ges lämpligast under en längre tidsperiod med förslagsvis ett undervisningstillfälle i veckan.