Språkkurser
  Presentationsträning
  Mötesträning
  Interkulturell   kommunikation
  Doing business with
  the Japanese 

Språk - Språkkurser


Behovsanpassad utbildning individuellt eller i grupp.
Kalm Education erbjuder språkträning med inriktning på deltagarens arbetsuppgifter inom bl a följande språk; Engelska, Svenska, Svenska 2, Tyska, Spanska samt Franska.
Innehållet styrs helt enligt de noggranna förkunskaps- och behovsanalyser som alltid föregår kurserna.
De vanligast förekommande momenten för språkkurserna är t ex Möten, Presentationer, Konversation och Telefonsamtal. Givetvis finns alltid grammatik och uppbyggnad av ordförrådet med i våra kurser. Våra språkkurser inkluderar också en kort introduktion om rådande seder och bruk i respektive land. Varje deltagare testas såväl muntligt som skriftligt före kurs och bedöms enligt Kalm Educations nivåskala som är jämförbar med Europarådets skala. Tillsammans bestämmer vi sedan målet med utbildningen. Efter genomförd kurs får varje deltagare ett individuellt intyg med personliga kommentarer från kursledaren.
Då vår långa erfarenhet av språkutbildning givit oss många värdefulla kontakter kan vi enkelt också erbjuda utbildning inom andra språk, givetvis med vår hårda kvalitetsstyrning i botten.