Språkkurser
  Presentationsträning
  Mötesträning
  Interkulturell   kommunikation
  Doing business with
  the Japanese 

Språk - Doing business with the Japanese


Ett seminarium för dig som upplever det svårt att kommunicera med dina affärskontakter/medarbetare i Japan.

Innehållet styrs delvis enligt behovsanalysen som alltid föregår kursen.
Kursen tar upp frågor om kulturella skillnader mellan Sverige och Japan, om den japanska mentaliteten, deras syn på omvärlden och hur de fattar beslut. Vidare får du kunskap om hur du förhandlar med japaner och hur deras verbala och icke verbala kommunikation fungerar.

Efter denna utbildning kommer era kontakter med Japan att fungera mycket smidigare på många plan.

Ges som ett endagsseminarium och på engelska.

Du bör ha kunskaper som motsvarar god gymnasieengelska för denna kurs.