Språkkurser
  Presentationsträning
  Mötesträning
  Interkulturell   kommunikation
  Doing business with
  the Japanese 

Språk - Interkulturell kommunikation


En kurs för dig som vill utveckla förståelsen för andra kulturer samtidigt som du ökar kännedomen om hur andra nationaliteter uppfattar oss svenskar.

Innehållet styrs delvis enligt behovsanalysen som alltid föregår kursen.
Kursen ger dig insikter om hur du kan bli mer medveten om kulturella skillnader och hur du kan utveckla dina färdigheter i att handskas med problem som kan uppstå i mångkulturella möten.

Ges på engelska och antingen i ett lite mer omfattande format under två dagar där fler övningar och mer feedback ingår eller också som en mer seminarielik kurs under en dag. Även då ingår övningar och input från kursledaren.

Du bör ha kunskaper som motsvarar gymnasieengelska för denna kurs.