Språkkurser
  Presentationsträning
  Mötesträning
  Interkulturell   kommunikation
  Doing business with
  the Japanese 

Språk - Mötesträning


Behovsanpassad utbildning i grupp.
Innehållet styrs delvis enligt behovsanalysen som alltid föregår kursen.

Lär dig behärska de rätta formuleringarna och vokabulären som hör till den moderna möteskulturen.

Du kommer bl a att lära dig hur du deltar i möten på ett övertygande sätt och med ökat självförtroende. Kursen behandlar vidare hur du framför dina åsikter och argument på tydlig och korrekt engelska och hur du kan effektivisera dina möten.

Kursen är både teoretiskt och situationsanpassat upplagd, där övningar med riktiga mötescase analyseras. Du lär dig både att delta i och leda möten, givetvis med just dina arbetsuppgifter och din organisations bakgrundsmaterial som bas.

Utbildningen kan också ges som en individuell kurs.

Denna kurs ges under två dagar på engelska.

Du bör ha kunskaper som motsvarar gymnasieengelska för denna kurs.