Språkkurser
  Presentationsträning
  Mötesträning
  Interkulturell   kommunikation
  Doing business with
  the Japanese 

Språk - Presentationsträning


Behovsanpassad utbildning i grupp.
Innehållet styrs delvis enligt behovsanalysen som alltid föregår kursen.
Utveckla eller finslipa dina färdigheter i att på ett professionellt sätt presentera ditt specialområde.

Våra presentationskurser utgår på samma sätt som våra språkkurser från ditt behov och din arbetssituation. Du, eller din grupp, får under två dagar en kurs där dina färdigheter i att presentera gås igenom från grunden.

Kursen behandlar bl a hur du kan öka flytet och självförtroendet vid presentationer, vidare hur du blir mer övertygande om ditt ämne samt hur du bäst kan använda den engelska du redan behärskar.

Självklart ges en omedelbar feedback och det hela dokumenteras också visuellt. Slutresultatet får givetvis ert företag/organisation alltid behålla för att du ska kunna gå tillbaka och få inspiration inför senare uppdrag.

Utbildningen kan också ges som en individuell kurs.

Denna kurs ges under två dagar och på engelska eller svenska.

Du bör ha kunskaper som motsvarar gymnasieengelska för denna kurs.